Medlemsbrev 2021

Dagordning årsmöte 2021

 I dagordningen ser du de beslut som du har att ta ställning till.

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag – Årsmöte 2021