På grund av det fortsatt rådande krisläget har SEB Seniorklubbs styrelse beslutat att hålla kansliet och klubblokalen stängd tills covid-19 pandemin är över eller annat meddelas. Styrelsen