Författare: Jan-Olof Bergman

Kansliet stängt

På grund av det fortsatt rådande krisläget har SEB Seniorklubbs styrelse beslutat att hålla kansliet stängt från och med den 4 maj till och med den 30 augusti. Program nr 2 för sommar och tidig höst kommer därför ej att skickas ut. Program nr 3…

Coronaviruset

Med anledning av det rådande krisläget har Seniorklubbens styrelse idag beslutat att ställa in följande aktiviteter planerade under våren 2020. Inställda aktiviteter är; • Årsmötet 24 mars • Pubaftnar 30 mars och 21 april • Öppet hus 7 april • Käppala Reningsverk 7 april •…