Författare: Jan-Olof Bergman

Info om Årsmötet för 2019

Med anledning av den pågående covid-19 Pandemin, som i nuläget tyvärr förväntas pågå ytterligare under en längre period, så har styrelsen beslutat att ett årsmöte får anstå till ett lämpligt tillfälle framöver. För kännedom översändes därför i ett separat mejl eller brev Seniorklubbens Verksamhetsberättelse och…