Författare: Jan-Olof Bergman

PÅGÅENDE PANDEMIN

Med anledning för risk att fortsatt smittas av covid-19 och vaccineringen ännu inte genomförts, så har styrelsen inte planerat in några aktiviteter för 2021. Vi får följa samhällsutvecklingen vidare och återkomma med besked när vaccinationerna är klara och risken för att smittas anses ha upphört….