Besök på Käppala Reningsverk på Lidingö – tisdagen den 7 april kl 13.00.

Reningsverket renar avloppsvattnet från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Verket tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.
Besöket tar ca en timme och innebär att vi går igenom verkets olika delar. En
promenad på ca 2 km med trappor mellan de olika bassängerna.
Priset är 25 kronor per person. Anmälan på Svarskort 2 senast 27 februari.
För bokning via Internetrutinen, fr.o.m. 3/2 kl. 10.00, följ länken ;
https://forening.foreningshuset.se/seb-seniorklubb/minsida
När du bokat ett evenemang på Internet godkänner du samtidigt att evenemangskostnaden får debiteras ditt konto i SEB.
Finns ej evenemanget längre i bokningssystemet är det antingen fullbokat eller så har sista anmälningsdagen gått ut.