Med anledning av den pågående covid-19 Pandemin, som i nuläget tyvärr förväntas pågå ytterligare under en längre period, så har styrelsen beslutat att ett årsmöte får anstå till ett lämpligt tillfälle framöver.

För kännedom översändes därför i ett separat mejl eller brev Seniorklubbens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning samt Revisionsberättelse avseende år 2019 att ta del av.

Samtliga styrelsens medlemmar har, oavsett mandatperiod, meddelat valberedningen att man kvarstår till styrelsens förfogande även under år 2020, vilket även gäller för revisorer och valberedning.

Vi får hoppas på en färgstark och frisk höst, samt möjlighet till att snart kunna ses igen och återuppta våra olika aktiviteter.

Vi hoppas och önskar förstås också att ni även fortsatt kan hålla rekommenderat avstånd och undviker platser där risk finns för smittspridning.

Styrelsen