Under Åsa Karperyds kunniga ledning träffas gruppen varannan vecka i klubblokalen för att lära sig ”allt” om konst från forntid till nutid.