Det nya telefonnumret till kansliet är
073-426 76 50.