På grund av det fortsatt rådande krisläget har SEB Seniorklubbs styrelse beslutat att hålla kansliet stängt från och med den 4 maj till och med den 30 augusti.

Program nr 2 för sommar och tidig höst kommer därför ej att skickas ut.
Program nr 3 kommer förhoppningsvis att kunna skickas ut under hösten.

Den planerade jubileumsmiddagen den 14 oktober har ställts in på grund av det rådande Coronaläget.

Kvarvarande aktiviteter i september, Skalstugan och Donaukryssningen, är i dagsläget osäkra vad gäller genomförande. Respektive extern arrangör kommer att avgöra huruvida aktiviteten kan bli av.

Årsavgiften för år 2020 debiteras nu i slutet av maj. Kan inga ytterligare aktiviteter genomföras i år så kommer avgiften för 2021 att reduceras.

Trots rådande krisläge och våra inställda aktiviteter så hoppas vi att alla medlemmar mår bra och är rädda om sig. Vi ser fram emot att kunna öppna upp för nya aktiviteter till hösten.

Styrelsen