Styrelsen

Styrelsen för SEB Seniorklubb i Stockholm 2019.

Christer Kindblom;  Ordförande
Sören Jonsson;  Vice ordförande/Programutskick/Info.
Agneta Dahllöf;  Kanslichef.
Jan Pettersson;  Vice kanslichef.
Johan Björlin;  Sekreterare.
Ulla Grip;  Vice sekreterare/Programutskick/Info.
Eva Patzelt; Redovisningsansvarig.
Jan-Olof Bergman;  Vice redovisningsansvarig/Medlemsregister/Web-master/Info.
Kerstin Karlström;  IT/Datanät.
Lars-Göran Göransson;  Lokaler.
Linda Aspelin;  Övrig ledamot.
Ulla Genander;  Övrig ledamot.
Inger Lundahl; Övrig ledamot.