Styrelsen

Styrelsen för SEB Seniorklubb i Stockholm 2021.

Christer Kindblom;  Ordförande
Örjan Eriksson;  Vice ordförande/Vice redovisningsansvarig/Adjungerande i valberedningen
Agneta Dahllöf;  Kanslichef
Jan Pettersson;  Vice kanslichef/Medlemsregister/Web-master
Johan Björlin;  Sekreterare
Ulla Grip;  Vice sekreterare/Programutskick/Info
Eva Patzelt; Redovisningsansvarig
Kerstin Karlström;  IT/Datanät/PUB
Lars-Göran Göransson;  Lokaler
Linda Aspelin;  Programutskick
Ulla Genander;  Övrig ledamot
Inger Lundahl; PUB