Styrelsen

Styrelsen för SEB Seniorklubb i Stockholm 2023.

Christer Kindblom; Ordförande, vald av årsmötet
Eva Patzelt; Vice ordförande/Redovisningsansvarig
Agneta Dahllöf; Kanslichef/Adjungerande valberedningen
Johan Björlin; Sekreterare
Ulla Grip; Vice sekreterare/Sammankallande programråd
Ann-Charlotte Henriksson; Vice redovisningsansvarig/Programråd
Ingela Ottosson; Medlemsregister/Web-master/Programråd
Kerstin Karlström; IT Datateknik/Vice Web-master/PUB
Ulla Genander; Programråd
Inger Lundahl; Programråd/PUB