Styrelsen

Styrelsen för SEB Seniorklubb i Stockholm 2022.

Christer Kindblom; Ordförande, vald av årsmötet
Eva Patzelt; Vice ordförande/Redovisningsansvarig
Agneta Dahllöf; Kanslichef/Adjungerande valberedningen
Jan Pettersson; Vice kanslichef/Medlemsregister/Web-master/Info
Johan Björlin; Sekreterare
Ulla Grip; Vice sekreterare/Sammankallande programråd
Ann-Charlotte Henriksson; Vice redovisningsansvarig/Programråd
Ingela Ottosson; Vice medlemsregister/Vice web-master/Vice info/Programråd
Kerstin Karlström; Resurs IT/Datanät/PUB
Ulla Genander; Programråd
Inger Lundahl; Programråd/PUB