Nu har äntligen alla restriktioner p g a covid-19 tagits bort för oss som har fått två vaccinationer och våra olika aktiviteter inom ramen för Seniorklubbens verksamhet kan börja återupptas igen. Tisdagsvandringarna har påbörjats igen och inom kort kommer de som planeras in för den…