Från och med måndagen den 25 april är kansliet bemannat måndag och onsdag mellan kl 10.00 och 12.30. Du kan alltid nå oss med mail till sebsenior@telia.com Styrelsen