SEB SENIORKLUBB

Stockholm

PUB

Välkomna till klubbens trivsamma pubkvällar hösten 2019. Dessa är: måndagen den 23 september, måndagen den 28 oktober…

Konst

Under Åsa Karperyds kunniga ledning träffas gruppen varannan vecka i klubblokalen för att lära sig ”allt” om…