Inom Seniorklubben finns för närvarande 5 vinklubbar. De är :

Eliten – leds av Bengt Ahlberg

Kerstin – leds av J-O Bergman

Druvans Vänner – leds av Margareta Andersson

Ewa – leds av Ewa Elmquist

Droppen – leds av Anita Pelizzoli

Våra vinklubbar brukar träffas några gånger per termin för vinprovning. Flera av klubbarna ordnar dessutom resor till något vinland.

Om du är intresserad att komma med i en vinklubb , kontakta kansliet för att lägga till dig på väntelistan.