Puben, liksom all annan aktivitet i klubben, är inställd tills vidare.