Inom Seniorklubben finns det för närvarande 2 whiskyprovningsklubbar

Whiskyseniorerna – leds av Urban Janeld

Whiskyminiorerna – leds av Anders Sterneborg och Ingela Ottosson

De har bedrivit sin verksamhet i över 15 år, med ständigt stigande intresse för den destillerade drycken.

Provningarna är i klubblokalen mestadels med något externt besök per år.

Provningarna, ledd av några klubbmedlemmar, går till så att 4 olika maltwhiskysorter provas, 3 cl/glas, och utvärderas och därefter intages en lättare måltid.

Utöver de regelbundna provningarna har även whiskykryssningar till Åland förkommit, studiebesök hos den svenska whiskytillverkaren Mackmyra utanför Gävle och på dess huvudkontor i gamla Myntverkets lokaler på Kungsholmen. Ett av gängen har även gjort en whiskyresa runt i Skottland.

Även externa provningsledare har förekommit i lokalen.