Nu har äntligen alla restriktioner p g a covid-19 tagits bort för oss som har fått två vaccinationer och våra olika aktiviteter inom ramen för Seniorklubbens verksamhet kan börja återupptas igen.

Tisdagsvandringarna har påbörjats igen och inom kort kommer de som planeras in för den närmaste tiden presenteras här på hemsidan. Även Bridgen och Boulen har dragit igång sina aktiviteter nu och under månaden kommer Vin- och Whiskyklubbarna att kalla till sina respektive provningar igen.

Styrelsen avsikt är att se över vilka övriga aktiviteter som exempelvis museum-, musikal- och teaterbesök som nu är möjliga att kunna boka upp och genomföra i år. Målsättningen är att komma ut med ett program i slutet av månaden, troligtvis med ett begränsat erbjudande, mycket förstås beroende på hur uppskjutna och framflyttade konserter, musikaler & teaterföreställningar kommer uppta det mesta av tiden framöver nu men förhoppnings blir det lättare att kunna presentera och boka olika evenemang senare.

Vi hoppas att ni fortsätter att ta hand om er på bästa sätt och att vi ses vid något evenemang framöver!

Styrelsen